Lager Salaris In 3e Ziektejaar Na Loonsanctie

Gepubliceerd dec. 13, 22
6 min read

Wia Aanvraag Afgewezen

Hoe Ging Mijn Wia Keuring? Ik Werd Volledig Afgekeurd!Wia Aanvragen: Waar & Wanneer

U kunt beroep doen op een Wia-uitkering nadat u eerst de volledige 2 jaar in de Ziektewet heeft doorlopen (wachttijd). Bovendien wordt bij de aanvraag om een Wia-uitkering opnieuw beoordeeld of u als arbeidsongeschikt kan worden beschouwd. Ook al bent u 2 jaar arbeidsongeschikt beschouwd door het UWV, dan nog komt het vaak voor dat het UWV geen Wia-uitkering toekent.

Het is vaak zeer onterecht, met name omdat u in het kader van de Ziektewet al 2 jaar arbeidsongeschikt werd beschouwd. Bovendien heeft het UWV na 1 jaar Ziektewet al een Eerstejaars Ziektewet Beoordeling (EZWB) gedaan waarbij u ook arbeidsongeschikt werd verklaard. De toets die het UWV bij de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling hanteert, is identiek aan de toets die het UWV doet bij de aanvraag van een Wia-uitkering.

Wia Bezwaar - Bel Voor Direct Gratis Advies

Daarbij wordt niet alleen gekeken of u uw eigen arbeid kunt nog verrichten, maar tevens of u niet ook ander algemeen geaccepteerd arbeid kunt verrichten. Ingeval het UWV toch nog 3 functies kan aanduiden, bent u niet meer arbeidsongeschikt. Het UWV (gebruikmakend van een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige) kan echter bijna altijd 3 functies voor u aanduiden die u nog steeds zou kunnen verrichten, ondanks uw medische klachten.

Vaak klopt deze theoretische inschatting niet, en kan het zo maar zijn dat een Wia-uitkering ten onrechte is afgewezen. Het UWV ziet vaak de bestaande klachten over het hoofd bij het selecteren van 3 functies. Het kan ook voorkomen dat het UWV aan u wel een Wia-uitkering toe heeft gekend, maar dat de hoogte van de Wia-uitkering te laag is berekend (door een onjuist berekende dagloon) - WIA-uitkering (onterecht stopgezet).

Hoe Ging Mijn Wia Keuring? Ik Werd Volledig Afgekeurd!

Er bestaan 3 soorten Wia-uitkering: (1) 35% – 80% klasse (2) 80% – 100 % klasse, niet duurzaam arbeidsongeschikt en (3) 80% – 100 %, wel duurzaam arbeidsongeschikt. Het komt vaak voor dat u variant 1 heeft toegekend gekregen (waaraan een maximale duur zit), terwijl u eigenlijk variant 2 (in beginsel niet aan een maximale duur gebonden) of 3 (niet aan een maximale duur gebonden) hoort te krijgen.

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Eigenlijk is een WIA-uitkering een tijdelijk vangnet voor inkomstenverlies doordat je door je langdurige ziekte niet of niet volledig meer kunt werken. Er zijn twee soorten:een WGA-uitkeringeen IVA-uitkering Je hebt recht op een WGA-uitkering als je twee jaar of langer ziek bent maar er een redelijke kans dat je weer herstelt.

Het Uwv Heeft Besloten Dat Ik Niet Arbeidsongeschikt Ben

Aanvraag Verkorte Wachttijd Wia Ten Onrechte AfgewezenBeroepsprocedure Uitkeringen

Je werkgever is verplicht om je loon voor maximaal twee jaar door te betalen. Ben je na deze periode nog ziek? Dan stopt je werkgever met doorbetalen en kun je een WIA-uitkering aanvragen. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van een aantal dingen:Je moet minimaal 104 weken ziek zijn geweest;Je moet voor de WIA verzekerd zijn;Je moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn.

Als blijkt dat je niet meer kunt herstellen, kun je mogelijk een vervroegde WIA-uitkering aanvragen - Heb ik recht op een WIA-uitkering?. Je bent onder andere voor de WIA verzekerd als:je een ambtenaar bent;je een arbeidsovereenkomst hebt bij een Nederlandse werkgever;je een WW-, ZW- of WAO-uitkering hebt en in Nederland woont;je een thuiswerker, musicus, artiest of stagiair bent of wanneer je werkt op basis van een werk-leerovereenkomst;je vrijwillig verzekerd bent.

Aanvragen Vervroegde Wia-beoordeling

Je vult dit formulier in en vult deze aan met de benodigde informatie. Het UWV moet deze uiterlijk in de 93e ziekteweek hebben ontvangen. Hierna beoordeelt het UWV of je re-integratieactiviteiten goed zijn verlopen. Vindt het UWV dat je werkgever onvoldoende inspanningen heeft gedaan voor jouw re-integratie? Dan mag het UWV je werkgever verplichten om je loon voor maximaal één jaar door te betalen.

Op basis van de middelste loonwaarde wordt je resterende verdiencapaciteit bepaald. De hoogte van je WIA-uitkering wordt vooral bepaald door de mate van je arbeidsongeschiktheid. Verder is van invloed wat je verdiende toen je nog niet arbeidsongeschikt was en wat je restverdiencapaciteit is. Hoe lang je een WIA-uitkering ontvangt, hang af van het type uitkering dat je ontvangt: een WGA-uitkering of een IVA-uitkering? Meer informatie over de verschillende soorten WIA-uitkeringen vind je op de website van het UWV.

Wia Aanvraag/ Ww/ Bezwaar Maken

En in deze blog kun je lezen hoe je je voorbereid op een WIA-uitkering. Hoe het tijdens een WIA-uitkering zit met de zogenaamde inlichtingenplicht vind je hier. En of je wel een vaststellingsovereenkomst mag tekenen als je een WIA-uitkering hebt, vertellen we je hier. In deze video wordt de WIA-uitkering uitgelegd.

Dan wil je je niet bezighouden met ingewikkelde zaken omtrent een WIA uitkering - Maak direct bezwaar tegen het UWV. Daarom leggen we je uit hoe dit werkt, waar je recht op hebt en hoe het zit met de sollicitatieplicht bij een WIA-uitkering. Ben je het niet eens met de uitkomst van je WIA-beoordeling? Wil je de WIA-keuring goed voorbereiden? Of wil je op een andere manier ondersteuning bij een probleem op WIA-gebied? Vraag een adviesgesprek bij Brandmeester aan.

Heb Ik Recht Op Een Wia-uitkering?

Bent u bijna 2 jaar ziek? En kunt u door uw ziekte nog maar 65% of minder van uw oude loon verdienen? Dan kunt u misschien een WIA-uitkering krijgen - WIA-uitkering - Advocaten in Uitkeringszaken. U krijgt de WIA-uitkering in plaats van het loon dat u nu nog van uw werkgever krijgt. Of in plaats van uw Ziektewet-uitkering.

Indien u een afwijzing ontvangt of indien de hoogte van de uitkering naar uw mening niet correct is dan kunt u tegen deze beslissing binnen zes weken in bezwaar. Ditzelfde geldt ook indien uw WIA-uitkering na toekenning wordt beëindigd - WIA-uitkering (onterecht stopgezet). Bent u het niet eens met de beslissing van het UWV, neem dan meteen contact met ons op! Tegen een opgelegde maatregel kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt en onze advocaten kunnen u hierin in de meeste gevallen kosteloos bijstaan.

Wia Uitkering Advocaat - Goede Pro Deo Advocaat

Naast het maken van bezwaar, kunnen onze advocaten in veel sommige gevallen een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Dit is een afzonderlijke procedure waarin we uw zaak direct aan de onafhankelijke rechter voorleggen. Kortom onze advocaten zullen alles in werking stellen om te zorgen dat u uw uitkering weer ontvangt! - Maak Bezwaar WIA Met Gratis WIA Advocaat.

Wanneer het al heel vroeg duidelijk is dat je nooit meer kunt werken, kun je een vervroegde IVA aanvragen (WIA-uitkering - Bezwaar UWV). Dit kan al vanaf 13 weken ziekte maar moet wel zijn aangevraagd voordat je 68 weken ziek bent. Hoe gaat zoiets nu in zijn werk? Als je arbeidsongeschikt wordt, ga je uiterlijk na 6 weken naar de bedrijfsarts - Uitkering afgewezen - Uitkeringsproblematiek.

Vervroegde Iva Aanvragen, Hoe Doe Je Dat?Een probleemanalyse is een document waar in staat wat je mogelijkheden zijn om te werken. De bedrijfsarts is degene die het advies zal geven om een vervroegde IVA aan te vragen. Hij geeft een Verklaring Bedrijfsarts af waarmee je de aanvraag kunt doen. Maar ook als je die verklaring (nog) niet hebt, kun je een vervroegde IVA aanvragen.

Navigation

Home

Latest Posts

In Beroep Tegen De Beslissing Van Het Uwv

Published Dec 24, 22
8 min read

In Bezwaar Gaan Bij Het Uwv

Published Dec 22, 22
9 min read

Uwv Bezwaar Maken - Verzuimbegeleiding

Published Dec 21, 22
9 min read